GALWANIZERNIA GAL

Ochrona środowiska

Galwanizernia GAL - Ochrona środowiska

Ekologia w  firmie Gal

Wielopłaszczyznowe, kompleksowe działania oraz wrażliwość społeczna właściciela firmy sprawiły, że firma nasza od dawna spełnia wszystkie krajowe przepisy oraz standardy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

Gal a ekologia

Troska o środowisko naturalne oraz odpowiedzialność społeczna jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego firma podejmuje szereg działań oraz dokłada wszelkich starań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

ochrona środowiska w firmie Gal

Działania te realizowane są poprzez wprowadzanie technologii proekologicznych na każdym etapie produkcyjnym, utylizacja odpadów odbywa się tylko poprzez specjalistyczne firmy na rynku, zakład GAL dba o ekologiczne składowanie odpadów pogalwanicznych. Galwanizernia posiada zautomatyzowaną oczyszczalnie ścieków.